Bibliografie generală în limba română

Bibliografie generală în limba română

998

Toolkit gratuit în limba română!
http://www.botfree.ro/
CERT-RO – Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, împreună cu ACDC, a lansat un serviciu de informare despre reţele de tip botnet, dotat cu cele mai bune unelte gratuite pentru a vă proteja împotriva acestora.


Articol foarte important (IPv4 vs. IPv6):
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Republica Moldova, Recomandarea privind tranziţia de la Protocolul Ipv4 la Protocolul Ipv6, 05.03.2014
http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/legi/regltehn_mtic-recomandarea_ipv6_03-2014.pdf
Acest scurt document, foarte bine redactat, expune avantajele și pericolele legate de trecerea de la IPv4 la IPv6. Urmează o serie de recomandări simple, pentru folosul tuturor cetăţenilor și companiilor.


 

CERT-RO, Raport cu privire la alertele de securitate cibernetică procesate de CERTRO în anul 2014, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, 2015
http://www.cert-ro.eu/files/doc/915_20150325000331012990800_X.pdf
Mai sintetic decât documentul precedent (2014, despre 2013), raportul CERT-RO rămâne cea mai bună sursă de informaţii disponibilă pentru toţi cetăţenii, privind starea securităţii cibernetice în România. De remarcat sunt trei aspecte esenţiale: 1. tacurile sunt în creștere, nu exponenţială dar sigură și constantă; 2,54% dintre atacurile reușite sunt datorate sistemelor informatice configurate necorespunzător, i.e. parc informatic vechi, software-uri fără licenţă, lipsă de update-uri la software-uri și la sistemele de operare, lipsă antivirus sau folosirea inadecvată a acestuia. 3. Desigur faptul cel mai ingrijorător este nu numai că ameninţările continuă să se diversifice, ci că în plus România a început să devină o ţintă, dovada fiind că mai multe entităţi din România au fost ţinta unor atacuri informatice direcţionate și complexe.