Capabilităţi naţionale în domeniul securităţii cibernetice

Capabilităţi naţionale în domeniul securităţii cibernetice

1177
Florin Cosmoiu Este directorul Centrului Național CYBERINT din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), lucrând anterior în departamentele IT&C ale instituției (administrator de baze de date, arhitect șef IT), începând din 1992, trecând prin toate nivelurile de comandă. http://www.sri.ro
Florin Cosmoiu Este directorul Centrului Național CYBERINT din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), lucrând anterior în departamentele IT&C ale instituției (administrator de baze de date, arhitect șef IT), începând din 1992, trecând prin toate nivelurile de comandă. http://www.sri.ro

autor: Florin Cosmoiu

Societatea se află într-un proces continuu de transformare, evoluţia şi dezvoltarea internetului au creat noi mijloace de comunicare între oameni şi noi posibilităţi de a împărtăşi informaţii şi de a se reuni, în acelaşi timp generând însă noi riscuri şi vulnerabilităţi. În actuala societate informaţională, este recunoscut faptul că sunt conectate tot mai multe ţări, instituţii sau cetăţeni.

Securitatea cibernetică reprezintă o parte a securităţii naţionale, în prezent fiind considerată de către multe state şi organizaţii drept o prioritate a securităţii naţionale. Există un set de caracteristici, atribute pe care un stat trebuie să le deţină pentru a putea susţine că a atins un nivel înalt de securitate cibernetică: strategii şi politici de securitate cibernetică, activităţi de educaţie în domeniu, exerciţii pentru dezvoltarea competenţelor, cadru legal instituţional care să reglementeze responsabilităţile în zona securităţii cibernetice şi cadru legal naţional în domeniu, cultură de securitate cibernetică, precum şi tehnologii şi standarde necesare.

Ca urmare a necesităţilor societăţii informaţionale, România a investit în ultimii ani în dezvoltarea capabilităţilor în domeniul securităţii cibernetice întrucât aceasta a devenit o prioritate a securităţii naţionale. Astfel, în scopul asigurării securităţii spaţiului cibernetic, ţara noastră s-a focalizat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor omului deopotrivă cu protecţia datelor personale. În ceea ce priveşte stadiul reglementărilor privind zona securităţii cibernetice în ţara noastră, un pas important în acest sens l-a reprezentat aprobarea, în februarie 2013, a Strategiei de Securitate Cibernetică a României de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă implementarea măsurilor de securitate care să conducă la o creştere a nivelului de protecţie a Infrastructurilor Critice Cibernetice, în concordanţă cu noile concepte şi politici în domeniu, care au fost elaborate şi aprobate la nivel NATO şi UE.

O altă etapă importantă a constat în crearea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente Cibernetice (CERT-RO), în februarie 2011. CERT-RO dezvoltă şi actualizează, la nivel naţional, un Sistem de Alertă Timpurie, alcătuit din senzori care colectează evenimentele de securitate cibernetică de la toate reţelele desemnate drept infrastructuri critice. Informaţiile colectate de către CERT-RO stau la baza procesului decizional referitor la politici naţionale şi, de regulă, a notificărilor către publicul larg cu privire la atacuri cibernetice. CERT-RO continuă să desfăşoare activităţi care presupun conştientizarea importanţei securităţii cibernetice, lucru semnificativ în contextul creşterii incidentelor de natură cibernetică.

Având în vedere multitudinea acestor tipuri de incidente în prezent, este important să existe un răspuns organizat la astfel de evenimente cibernetice, pentru a le putea identifica pe cele care reprezintă ameninţări la nivel naţional.

Ţara noastră a iniţiat demersuri de planificare a managementului crizelor, ca urmare a importanţei acestuia în gestionarea incidentelor de natură cibernetică. În situaţii de criză, instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii cibernetice trebuie să fie pregătite să contracareze incidentele sau să limiteze efectele acestora, sens în care capătă importanţă capacitatea de a coopera.

În ceea ce priveşte protecţia infrastructurilor critice, în România există reglementări legale în acest domeniu de câţiva ani, şi se depun în continuare toate eforturile necesare în vederea aplicării şi respectării acestora la toate nivelurile. Astfel, pentru a se stabili care infrastructuri pot fi considerate ca fiind critice, a fost elaborată Legea privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice.

Pentru problematica securităţii cibernetice prezintă o mare importanţă dimensiunea cadrului legal în materie, şi ca atare considerăm esenţială aprobarea formei finale a Legii Securităţii Cibernetice. O astfel de lege defineşte concepte precum securitate cibernetică naţională, incident/atac cibernetic, cadru legal naţional în materie, atribuţiile instituţiilor cu responsabilităţi în asigurarea securităţii cibernetice sau ale celor responsabile de reacţia la incidente de natură cibernetică.

Pe de altă parte, nu este suficient să avem o lege a securităţii cibernetice, ci ar trebui elaborat şi adoptat un set de standarde în domeniu. Toate Infrastructurile Critice Informaţionale (deopotrivă publice şi private) trebuie să beneficieze de minime politici de securitate şi praguri critice cu rolul de a preveni sau cel puţin pentru a limita efectele atacurilor cibernetice, de la cele mai puţin semnificative la cele de nivel mediu.

În privinţa acţiunilor de criminalitate cibernetică, cadru legal în domeniu este actualmente cuprins în Codul Penal, ca de altfel şi în alte documente cum ar fi: Strategia de Securitate Cibernetică a României, legea care reprezintă transpunerea în legislaţia românească a Convenţiei de la Budapesta, şi un set de Decizii ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care nu sunt opozabile societăţii civile. Cu toate acestea, referitor la incidentele de natură cibernetică, România încă nu are o legislaţie concretă/completă care să reglementeze foarte clar problematica.

Încă din anul 2011, în ţara noastră au existat preocupări în privinţa strategiilor de apărare cibernetică, pe segmentul dezvoltării tehnologiilor sigure şi reziliente în domeniu. De asemenea, România este interesată de cele mai recente programe, tehnologii şi inovaţii în domeniul securităţii cibernetice. Nu trebuie să neglijăm faptul că nivelul ridicat de utilizare a internetului în cadrul activităţilor guvernamentale şi comerciale, dar şi în viaţa de zi cu zi, oferă agresorilor din mediul digital noi ocazii de a-şi materializa intenţiile maliţioase. Ca urmare, pe măsură ce creşte numărul utilizatorilor de internet, creşte şi riscul apariţiei incidentelor cibernetice.

Într-o societate informatizată, orice calculator poate fi ţinta unui agresor cibernetic şi poate fi folosit ca mijloc de atac cibernetic, astfel că ar fi normal ca fiecare cetăţean care utilizează un calculator să aibă cunoştinţe în domeniu. Este esenţial ca statele să-şi îmbunătăţească nivelul culturii de securitate cibernetică.

Cultura de securitate cibernetică reprezintă un factor important în societate şi ca atare este necesar ca instituţiile statului să-şi concentreze eforturile în vederea creşterii nivelului culturii de securitate în România. Societatea civilă trebuie să înţeleagă că are deopotrivă şi responsabilitatea asigurării securităţii spaţiului digital, şi că este necesar să existe din partea acesteia deschiderea către cooperare cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniu.

Trebuie subliniat rolul important al educaţiei în orice societate. Educaţia în zona deprinderilor utilizării mijloacelor de asigurare a securităţii cibernetice este doar la început, însă statele trebuie să se concentreze pe această latură a securizării spaţiului virtual şi să investească din ce în ce mai mult pentru a construi cu succes programe inovative. Trăim într-o eră informaţională, în care internetul a devenit tehnologia hotărâtoare, iar nevoia de personal cu expertiză în domeniul securităţii cibernetice este acută. Ca atare, nu există nici o îndoială că trebuie accelerat procesul de învăţare şi de dezvoltare a abilităţilor utilizatorilor de internet.

România continuă dezvoltarea programelor educaţionale şi a instruirii profesionale pentru a crea suficienţi experţi care să răspundă provocărilor actuale. În vederea îmbunătăţirii măsurilor de securitate cibernetică, investiţiile şi acţiunile trebuie prioritizate de către guvern şi organizaţii.

Ministerul Educaţiei Naţionale intenţionează să introducă în curricula şcolară forme obligatorii de pregătire în domeniul securităţii cibernetice şi are în vedere organizarea mai multor conferinţe în acest domeniu. De exemplu, CERT-RO organizează, cu sprijinul ENISA, o lună a Securităţii Cibernetice în fiecare an. În cadrul acestui eveniment participă toate instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul apărării cibernetice, reprezentanţi din industrie şi din mediul academic, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. În scopul atingerii nui nivel ridicat de securitate cibernetică, în plus faţă de conferinţe şi exerciţii derulate pe zona de securitate cibernetică, cercetarea în domeniu reprezintă de asemenea o prioritate.

Dacă luăm în considerare factori precum: caracteristicile internetului văzut din perspectiva unui sistem global de informare, atacurile cibernetice care se pot manifesta fără frontiere, reiese necesitatea cooperării regionale şi internaţionale în domeniul securităţii cibernetice. Problema principală referitoare la cooperarea pe teme de securitate cibernetică, o reprezintă abordările diferite ale statelor: fie prin prisma securităţii naţionale, a drepturilor omului sau a intereselor economice. România este implicată în numeroase activităţi de cooperare în domeniul securităţii cibernetice, atât cu state ale Uniunii Europene, cât şi cu state membre NATO.

Crearea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private reprezintă o necesitate având în vedere că securitatea cibernetică este atât responsabilitatea guvernelor, prin serviciile de informaţii şi instituţiile de aplicare a legii, cât şi a sectorului privat. Ca urmare, este necesar să fie stabilite mecanisme de cooperare între sectorul public şi cel privat în scopul prevenirii, identificării, analizării şi reacţiei la evenimente de natură cibernetică. De asemenea, trebuie considerată o necesitate împărtăşirea cunoştinţelor şi bunelor practici ca o modalitate de sporire a capabilităţilor de asigurare a securităţii cibernetice.

SIMILAR ARTICLES