Ce beneficii oferă arhitectura de securitate Cisco?

Ce beneficii oferă arhitectura de securitate Cisco?

1677

Untitled-1

Arhitectura integrată Cisco îmbunătățește major viteza de detectare a breșelor și incidentelor de securitate. Conform Security Capabilities Benchmark Study 2015, soluțiile Cisco permit reducerea timpului de detecție a unui atac până la 17,5 ore.

„Există două tipuri de organizaţii: cele care s-au confruntat cu incidente de securitate și cele care încă nu știu că acest lucru li s-a întâmplat și lor”, declara John Chambers, ex-președinte executiv al Cisco, la Forumul Economic Mondial de la Davos din 2015. Verdictul fostului CEO Cisco se bazează pe date reale: la momentul actual, 54% din breșele de securitate nu sunt detectate în timp util, iar companiilor le sunt necesare între 100 și 200 de zile pentru depistarea incidentelor cu care s-au confruntat deja. Și totuși, deși investesc continuu în soluţii (o companie de dimensiuni mijlocii deţine, în medie, 40 de produse de securitate de la varii vendori), organizaţiile nu reușesc să atingă nivelul de protecţie dorit. Motivele: atacurile cresc continuu în frecvenţă, diversitate și nivel de sofisticare, iar numeroasele soluţii deţinute sunt dificil de gestionat, au un grad redus de interoperabilitate, oferă vizibilitate limitată și necesită specialiști cu competenţe avansate pentru a le personaliza astfel încât să răspundă nevoilor organizaţiilor.

Modelul integrat Cisco
Cisco abordează aceste provocări dintr-o altă perspectivă – un model care propune abordarea integrată a tuturor etapelor unui incident de securitate:

Înainte: Organizaţiile au nevoie să știe ce trebuie să protejeze (device-uri, sisteme de operare, aplicaţii, echipamente de reţea, categorii de utilizatori etc.), pentru a stabili reguli și politici de securitate bazate pe nevoi și situaţii reale și a le aplica eficient.

În perioada atacului: Când atacurile penetrează sistemul de securitate, companiile trebuie să poată detecta incidentul, să blocheze rapid ameninţarea și să remedieze problema.

După atac: Inevitabil, unele atacuri au succes, iar companiile trebuie să poată determina rapid scopul atacurilor, anvergura lor și echipamentele și aplicaţiile compromise și să aibă soluţii de limitare a pagubelor și revenire la parametrii normali. Arhitectura de securitate Cisco se bazează pe soluţii și produse mature, integrate unitar, ceea ce permite:
– reducerea gradului de eterogenitate a infrastructurii de securitate;
– soluţionarea problemelor de incompatibilitate;
– îmbunătăţirea nivelului de interoperabilitate;
– creșterea vitezei de reacţie;
– blocarea în faza incipientă și eliminarea a ameninţărilor;
– reducerea efortului si costurilor de management al securităţii.
Sunt câștiguri care îmbunătăţesc și consolidează capacitatea companiilor de a face ameninţărilor.
ISE, pilonul arhitecturii Cisco

Elementul central al arhitecturii Cisco este Identity Services Engine (ISE), platforma de management centralizat al politicilor de securitate care automatizează aplicarea contextuală a regulilor de acces la resursele din reţea. ISE furnizează vizibilitate sporită, accelerând identificarea, stoparea și eliminarea ameninţărilor, şi este ușor de personalizat.

Cisco ISE integrează sisteme de autentificare și autorizare și unelte de control al accesului la resurse – atât al utilizatorilor interni, cât și al celor externi (guest). Platforma stabilește identitatea, locaţia și istoricul accesărilor reţelei pentru fiecare user, nivelul de autorizare al acestuia și gradul de conformitate al echipamentului utilizat cu politicile de securitate și permite accesul la date, aplicaţii și servicii în funcţie de categoriile de utilizatori și drepturile lor, tip de device etc.

Prin intermediul ISE Posture Agent, platforma monitorizează și controlează nivelul de securitate al fiecărui device care accesează reţeaua, asigurându-se că acesta respectă standardele definite. Platforma verifică securitatea echipamentelor utilizatorilor, certificându-le sau, în cazul în care nu respectă normele, blocându-le accesul (device-ul e trecut în carantină până când situaţia e remediată).

ISE simplifică managementul produselor provenind de la varii vendori prin intermediul ecosistemului de parteneri pxGrid, care pot partaja soluţii telemetrice de securitate și investiga rapid ameninţările pe baza datelor contextuale. Platforma oferă suport avansat pentru integrarea cu Active Directory și asigură gestionarea eficientă a utilizatorilor mobili.

Cisco ISE este o platformă scalabilă și flexibilă, care suportă un număr extins de scenarii de dezvoltare – de la companii mici și mijlocii, până la «large enterprise » și arhitecturi distribuite – și oferă posibilităţi avansate de customizare.
Protecție avansată împotriva amenințărilor

Un alt element de bază al arhitecturii Cisco îl reprezintă firewall-urile de nouă generaţie (NGFW) ASA cu FirePOWER Services, care furnizează vizibilitate granulară asupra aplicaţiilor ce rulează în reţea și asupra vulnerabilităţilor și ameninţărilor cu care se confruntă organizaţiile, asigurând protecţie superioară.

Cisco ASA depistează tipurile de vulnerabilităţi ale aplicaţiilor și echipamentelor, propunând și/sau aplicând automat, la nivel de configuraţii, reguli și metode de remediere. Prin corelarea vulnerabilităţilor din reţea și a ameninţărilor detectate, soluţia Cisco poate determina amplitudinea unui incident și identifică rapid măsurile de limitare și soluţionare.

Cisco ASA utilizează sisteme de acces securizat al reţelelor VPN, NGIPS (Next Generation Intrusion Prevention System), unelte de filtrare URL și DNS (Security Intelligence IP Address Reputation permite filtrarea conexiunilor pe baza analizelor Web Reputation) și are capabilităţi superioare în zona Advanced Malware Protection (AMP).

Cisco ASA integrează soluţia AMP ThreatGrid care asigură protecţia împotriva noilor generaţii de ameninţări avansate persistente (Ransomware, Ghostware, Two-Faced Malware etc.), ce utilizează tehnici de disimulare, trafic criptat etc. Soluţia AMP monitorizează continuu device-urile utilizatorilor și echipamentele de reţea, precum și traficul (Wired, Wireless si/sau VPN) și activitatea fișierelor. În cazul depistării unei evoluţii ce se încadrează în categoria «ameninţare», soluţia emite o alertă și realizează automat o analiză retrospectivă pentru identificarea sursei ameninţării, a riscurilor generate și a potenţialelor ţinte. Analiza este scalabilă putând fi extinsă la puncte finale, device-uri mobile, sisteme virtuale și echipamente dedicate securităţii Web și email.

Funcţionalităţile de tip File Trajectory depistează rapid când și ce utilizator, aplicaţie și/sau echipament a accesat un fișier-ameninţare, iar File Retrospection stabilește când și cine a accesat un fișier considerat neutru iniţial și ulterior identificat ca ameninţare. Odată decelată o ameninţare, aplicaţia emite o alertă și/sau pune automat în carantină fișierul și/sau echipamentul infectat, până la finalizarea operaţiunilor de remediere a problemei.

Cisco ASA cu FirePOWER Services furnizează informaţii acţionabile, prioritizând măsurile de eliminare a vulnerabilităţilor în funcţie de gravitatea ameninţărilor.

Arhitectura integrată de securitate Cisco asigură un nivel superior de protecţie, îmbunătăţește gradul de proactivitate al companiilor, limitează efectele incidentelor de securitate și facilitează remedierea lor rapidă.

Datanet Systems, prin experiența solidă acumulată în cei 18 ani de activitate și de parteneriat la cel mai înalt nivel, este principalul partener local Cisco. Competențele extinse ale Datanet Systems, confirmate în numeroasele implementări realizate local și regional, oferă garanția unui partener capabil să livreze soluții eficiente la nevoile organizațiilor și să asigure atingerea nivelului de securitate dorit. Echipa Datanet de ingineri specializați în sisteme de securitate informatică asigură proiectarea, livrarea, punerea în funcțiune și întreținerea infrastructurii de securitate informatică, precum și instruirea de specialitate. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesați www.datanets.ro.