Cooperarea în domeniul securităţii cibernetice. Importanţa unei platforme de dialog public...

Cooperarea în domeniul securităţii cibernetice. Importanţa unei platforme de dialog public – privat

Ioan-Cosmin MIHAI, Vicepreședinte ARASEC – Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei
Ioan-Cosmin MIHAI, Vicepreședinte ARASEC – Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei

autor: Ioan-Cosmin MIHAI

Evoluțiile tehnologice, precum și dezvoltarea unor comunități într-un spațiul virtual dinamic, fără frontiere, au dus la apariția unor atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate. Securitatea cibernetică a căpătat în ultimii ani o importanță strategică, în contextul în care conflictele cu actori statali au pătruns în spațiul cibernetic, cu un potențial impact devastator în infrastructura cibernetică a unei țări.

Dezvoltarea cooperării între sistemul public și privat în scopul asigurării securității spațiului cibernetic reprezintă o direcție prioritară de acțiune în contextul în care atacurile cibernetice devin din ce în ce mai frecvente, mai complexe și mai greu de detectat, multe reprezentând un risc pentru infrastructurile critice naţionale. Această cooperare trebuie să urmărească, prin corelarea măsurilor de securitate, creșterea nivelului de protecţie al infrastructurilor cibernetice.

Responsabilitatea asigurării securității cibernetice trebuie să revină tuturor actorilor implicați, pentru prevenirea și combaterea fenomenului de criminalitate informatică. Principalele obiective ale acestei cooperări între sistemul public și privat trebuie să urmărească:

  • schimbul de informaţii privind vulnerabilităţile și ameninţările detectate în spaţiul cibernetic;
  • dezvoltarea capacităţii de alertă timpurie și de răspuns la atacuri cibernetice;
  • dezvoltarea de programe de cercetare în domeniu;
  • informarea utilizatorilor individuali în legătură cu vulnerabilităţile, ameninţările și riscurile prezente în mediul cibernetic;
  • reacţia comună în cazul unor atacuri informatice ce vizează structurile cibernetice de interes naţional.