Cuvânt înainte – ITU

Cuvânt înainte – ITU

280

Dragă cititorule,

A cest nou număr al Cybersecurity Trends tratează două subiecte care au fost întotdeauna esenţiale pentru ITU. Primul se referă la promovarea conceptului de cultură digitală în fiecare domeniu de activitate în parte dar și per ansamblu, la nivel regional, naţional și internaţional, prin programe de creștere special create pentru a răspunde unor nevoi diverse în funcţie de tipologia entităţilor beneficiare și a vârstei acestora. Evident, în contextul procesului de transformare digitală, securitatea cibernetică reprezintă o prioritate educaţională, și trebuie să înceapă cât mai timpuriu în viaţa fiecărui cetăţean și a fiecărui profesionist. Cu toate acestea, una dintre provocările care trebuie abordate este dezvoltarea unor programe de formare care să ia în considerare caracterul interdisciplinar al domeniului cibernetic și să treacă de la metodele de învăţăre strict orientate spre tehnologie, cu modalităţi de predare tradiţionale și învechite, la metode interactive, cu exerciţii de tip team building, pe departamente, acestea fiind mai potrivite pentru realitatea dinamică a sectorului TIC. Al doilea subiect avut în vedere este partajarea informaţiei și a cunoștinţelor între specialiști cu experienţe profesionale diverse. Activitatea de a produce și a publica o revistă în care sunt subliniate cele mai importate probleme și provocări „ICT 4.0” și care include articole cu privire la ameninţări emergente, utilizând în același timp un limbaj ușor de citit, este o realizare importantă. A fi cu un pas înainte este, bineînţeles, o necesitate în domeniul nostru. În acest număr veţi găsi astfel un articol interesant despre primele rezultate ale unei analize extinse cu privire la ameninţările legate de 5G, analiză elaborată de un grup de beneficiari, coordonat de Autoritatea Naţională pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) Acest tip de informaţii poate fi folositor pentru a înţelege mai bine posibilele riscuri ale implementării unor tehnologii noi, dar și cum pot fi diminuate aceste riscuri pentru a se exploata la maxim potenţialul schimbării de paradigmă. Această ediţie, ca și precedentele și poate și altele, ne provoacă să descoperim cât de pregătiţi ne dorim să fim, acum sau pe viitor. Promptitudinea este metoda cea mai eficientă de creștere a securităţii, iar misiunea noastră, a celor de la ITU, este să sprijinim Statele Membre, și întreaga comunitate, să dobândească informaţiile necesare și să își construiască capabilităţile necesare pentru a contracara cele mai negative scenarii. Veţi descoperi în acest nou număr al Cybersecurity Trends că drumul spre flexibilitate poate fi foarte ușor sau foarte lung și dificil. Diferenţa se va face la nivel de conștientizare, înţelegere și cunoștinţe, toate elemente fundamentale care stau la baza educaţiei și formării.

Autor: Marco Obiso