Cybersecurity – Naţiunile Unite (și nu numai) acţionând ca un întreg

Cybersecurity – Naţiunile Unite (și nu numai) acţionând ca un întreg

625

autor: Marco Obiso

ITU, așa cum a solicitat comunitatea  internaţională în cadrul summit-ului  UN World,  și-a însușit  ca principiu fundamental al mandatului său necesitatea de a construi încredere și  securitate în  utilizarea   IT&C. Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor  se poate să se fi schimbat de la inventarea telegrafului, dar misiunea ITU de a «conecta lumea» de o manieră  sigură și securizată nu s-a schimbat.

În  urmă cu 145 de ani ITU a fost  înfiinţată pentru a trata cu provocările și oportunităţile a ceea ce a fost începutul  erei informaţiei. Astăzi, IT&C a devenit o parte esenţială a dezvoltării umane. Administrarea și asigurarea furnizării  de apă, reţelele  de energie  electrică, lanţurile de distribuţie de alimente, transporturile și sistemele de navigaţie depind de IT&C.

Cybersecurity Coordinator, International Telecommunication Union, Geneva

Procesele industriale și lanţurile de aprovizionare sunt susţinute de IT&C pentru a furniza servicii mai eficient dar și pentru a sprijini construirea  capacităţilor  de utilizare eficientă a acestora.

Esenţa  provocărilor  aduse de securitatea cibernetică este că Internetul și IT&C-ul global nu au fost proiectate cu  gândul la securitate. Mediul cibernetic de  astăzi este semnificativ  diferit  de cel din urmă cu 60 de ani și provoacă  în mod continuu multe dintre abordările tradiţionale  ale securităţii,  solicitând  din ce în ce mai mult soluţii holistice și inovative. Un lucru însă este cert: securitatea cibernetică este o problemă globală care nu poate fi abordată decât global.

Ca agenţie a ONU care coordonează IT&C-ul, ITU joacă un rol pivotal în facilitarea colaborării globale și împreună cu guvernele, sectorul privat, societatea civilă și organizaţiile internaţionale poate accelera procesul dobândirii unei culturi globale de securitate cibernetică prin:

    • Facilitarea armonizării framework-urilor la nivel naţional, regional și internaţional;
    • Furnizarea unei platforme pentru discutarea și agrearea unor mecanisme tehnice, care să fie utilizate pentru diminuarea riscurilor care apar datorită utilizării neadecvate a IT&C;
    • Asistarea statelor membre în înfiinţarea structurilor organizaţionale necesare pentru răspunsul proactiv la ameninţările cibernetice, susţinând coordonarea și cooperarea cu toţi stakeholder-ii la nivel naţional și internaţional;
    • Promovarea importanţei construirii de capacităţi și cooperării internaţionale ca elemente cheie pe care ţările să le urmărească pentru a dobândi competenţele și expertiza necesare obţinerii unei culturi de securitate cibernetică la nivel naţional, regional și global.

În mai 2011, a fost făcut primul pas în această direcţie odată cu semnarea unui memorandum de cooperare [memorandum of understanding (MoU)] între ITU și Biroul ONU pentru droguri și infracţiuni (United Nations Office on Drugs and Crime) pentru cooperare globală și susţinerea statelor membre pentru diminuarea riscurilor aduse de securitatea cibernetică, având ca obiectiv utilizarea în siguranţă a IT&C. Este pentru prima dată când două organizaţii din cadrul ONU au agreat formal să coopereze la nivel global cu privire la securitatea cibernetică.

În iunie 2017, ITU a încheiat un protocol similar cu INTERPOL, urmând o abordare similară de utilizare a resurselor pentru ajutorarea respectivelor comunităţi.

ITU a realizat importanţa descentralizării și distribuirii eforturilor, împuternicind acele organizaţii și entităţi care posedă cunoștinţele și expertiza specifică necesare pentru a furniza asistenţa adecvată nu doar membrilor ITU, ci și comunităţii ca un întreg.

Stabilirea unei securităţi cibernetice globale poate fi o sarcină complexă, cu multiple faţete și provocatoare, dar dacă vom acţiona ca un întreg beneficiile aduse de societatea informaţională pot oferi umanităţii cea mai bună șansă pe care a avut-o vreodată pentru a se dezvolta în pace și securitate.

SIMILAR ARTICLES