Drepturile copiilor și Internetul

Drepturile copiilor și Internetul

ITU Child Online Protection Focal Point

ITU Child Online Protection
Focal Point

O zi din viața lui CARLA LICCIARDELLO

„Prin amabilitatea UNICEF”

ITU este o agenție a Națiunilor Unite specializată pe tehnologia informației și comunicații – IT&C. Noi alocăm spectrul global radio și orbitele sateliților, dezvoltăm standarde tehnice care să asigure interconectarea rețelelor și tehno logiilor și ne luptăm să îmbunătățim accesul la IT&C în comunitățile defavorizate din lumea întreagă. ITU se angajează să conecteze toți oamenii din lume, indiferent unde trăiesc și indiferent de posibilitățile lor. Prin munca noastră, protejăm și sprijinim dreptul fundamental la comunicare al tuturor.

Bio
Carla Licciardello ITU Child Online Protection Focal Point Carla Licciardello este Child Online Protection Focal Point la International Telecommunication Union ITU, în Geneva. Responsabilitatea ei principală sunt activitățile ITU Child Online Protection, incluzând dezvoltarea de proiecte cu statele membre și alte organizații internaționale. Lucrează și în domeniul Cybersecurity și oferă suport în relațiile interagenții. Înainte de a se alătura ITU, Licciardello a lucrat pentru misiunea italiană de la Geneva și la ONU. La ONU Licciardello s-a concentrat pe Disaster Risk Reduction. Licciardello a lucrat în asistență în comunicații și sprijin umanitar pe politici pentru statele membre care au fost victime ale unor dezastre naturale.

Redacţia: Descrieți principalele zone pe care vă concentrați/ cele mai mari proiecte privind utilizarea Internetului și a tehnologiilor aferente de către copii – ce vă bucură, ce vă supără, cum arată succesul în ceea ce faceți?

Carla Licciardello: Puterea de a dezlănţui adevăratul potenţial IT&C stă în mâinile copiilor și ale tinerilor. IT&C-ul este un instrument excelent pentru dezvoltarea copiilor, furnizându-le oportunitatea de a învăţa, crea și de a se angaja în rezolvarea de probleme – „democratizarea” IT&C înseamnă că acesta devine și mai prevalent. În ciuda beneficiilor profunde pe care IT&C-ul le poate oferi, copiii și tinerii sunt confruntaţi cu noi și semnificative riscuri. Copiii pot fi expuși unui conţinut inadecvat, sau unor contacte inadecvate cum ar fi potenţialii prădători sexuali. Reputaţia lor poate avea de suferit prin publicarea unor informaţii personale sensibile, fie online, fie prin „sexting”, nereușind să înţeleagă efectul pe termen lung al amprentei lor digitale. Copiii pot fi implicaţi în comportamente riscante sau necorespunzătoare care să creeze repercusiuni negative asupra lor și posibil asupra altora.

Din acest motiv ITU consideră aceste aspecte ca fiind o prioritate și în 2008 a lansat iniţiativa Child Online Protection (COP). Aceasta implică parteneri din toate sectoarele comunităţii globale, într-un dialog internaţional care să abordeze aspectele legate de siguranţa copiilor online și să creeze o experienţă online acreditată pentru copiii din întreaga lume. COP reunește parteneri din toate grupurile de stakeholder-i care să sprijine eforturile globale de protejare a copiilor online prin forumuri, cum ar fi grupul de lucru pentru protecţia online a copiilor, ca și prin acoperirea globală a agenţiei ONU. Împreună am parcurs un drum lung. Siguranţa online a copiilor este în topul agendei politice a multor ţări și a devenit o prioritate de top pentru o varietate largă de stakeholder-i, inclusiv companii private și instituţii financiare. Scopul nostru comun de a asigura încrederea în ciberspaţiu nu poate fi obţinut de ţări sau stakeholder-i care să lucreze izolat, cu toţii trebuie să lucrăm împreună dacă dorim să avem succes în eliminarea neajunsurilor. Într-o lume tot mai interconectată, care nu cunoaște graniţe, este vital ca aceste eforturi diverse să fie aliniate scopului comun de a obţine un ciberspaţiu mai sigur și mai de încredere.
Redacţia: Imaginați-vă că ați fi în aceeași profesie și peste 10 ani, ce credeți că va fi diferit?

Carla Licciardello: Cred că în 10 ani Internetul, care este încă în copilărie, va înflori și mai mult. Tendinţele din lumea digitală de azi indică faptul că va crește conectivitatea wireless, la viteze care vor crește exponenţial și că se vor transfera volume imense de date, în mișcare. Aceasta înseamnă că va trebui să ne folosim de realizările de până acum pentru a ne asigura că reţelele vor fi sigure în funcţionare (nu vor pica) și că viitoarele generaţii de utilizatori vor putea naviga în ciberspaţiu într-un mediu mai sigur.

Pe măsură ce continuăm să lucrăm pentru a asigura utilizarea IT&C atât în ţările în curs de dezvoltare, cât și în ţările mai puţin dezvoltate – de unde vor proveni cu precădere următoarele miliarde de utilizatori – va trebui să folosim efectul de pârghie al acestei răspândiri a IT&C-ului pentru a permite dezvoltarea socială și protecţia mediului, a genera bunăstare și a furniza sănătate și educaţie copiilor de pe glob.

Trebuie să recunoaștem de asemenea că nu vom putea atinge niciodată întregul potenţial oferit de IT&C, dacă, indiferent unde vor trăi, copiii nu vor avea încredere să-l utilizeze. Putem asigura această încredere doar lucrând împreună cu toţi stakeholder-ii din toate ţările, luînd în considerare în mod special faptul că vor apărea noi provocări, ceea ce înseamnă că vor trebui dezvoltate și împărtășite noi instrumente și mecanisme de coordonare.

Redacţia: Cum trebuie să colaboreze companiile și ceilalți stakeholder-i pentru a rezolva diferitele provocări și oportunități legate de prezența copiilor în lumea digitală?

Carla Licciardello: Pentru a reduce riscurile aduse de revoluţia digitală, permiţând mai multor copii și tineri să culeagă beneficiile sale, guvernele, societatea civilă, comunităţile locale, organizaţiile internaţionale și sectorul privat trebuie să își stabilească niște obiective comune. Industria de profil joacă un rol critic în stabilirea fundaţiei pentru o utilizare mai sigură a serviciilor bazate pe Internet și a altor tehnologii.

De exemplu, parteneriatele public-private sunt esenţiale pentru construirea unui răspuns coordonat naţional, regional și internaţional la probleme ca abuzurile sexuale online asupra copiilor, și pentru asigurarea partajării de informaţii între diferiţi stakeholder-i. Industria, agenţiile de aplicare a legii, guvernele și societatea civilă trebuie să colaboreze strâns pentru a se asigura că se aplică framework-uri legale adecvate, în concordanţă cu standardele internaţionale. Astfel de framework-uri trebuie să condamne orice formă de abuz sau de exploatare sexuală a copiilor, să protejeze copiii care sunt victime ale unui astfel de abuz sau exploatare și să se asigure că raportarea și procesele de investigare și de eliminare a conţinutului lucrează cât mai eficient posibil.

Redacţia: Cine sau ce organizație considerați că joacă un rol de lider în promovarea drepturilor copiilor în lumea digitală și de ce?

Carla Licciardello: Naţiunile Unite joacă un rol important în lumea digitală ca facilitator global pentru diferiţi stakeholder-i care să stea la aceeași masă și să discute, identifice și implementeze soluţii care să conducă la un Internet disponibil universal, deschis, sigur și de încredere.

Redacţia: Ce programe și aplicații creative și inovative veți dezvolta pentru copii și părinți pentru participarea civică și/sau cetățenia digitală?

Carla Licciardello: Cred că trebuie să stimulăm producţia de conţinut educaţional și creativ online pentru copii, precum și să promovăm experienţa online pozitivă a copiilor. Măsurile tehnice pot fi un element important în a ne asigura că tinerii sunt protejaţi în faţa riscurilor potenţiale din online, dar acestea sunt doar un element al ecuaţiei. Instrumentele de control parental, conștientizarea și educaţia sunt de asemenea componente cheie care vor ajuta la împuternicirea și informarea copiilor din diferite grupe de vârstă, ca și a părinţilor, îngrijitorilor și educatorilor.

Stakeholder-ii pot sprijini proactiv drepturile copiilor colaborând la înlăturarea diferenţelor digitale. Participarea copiilor necesită alfabetizare digitală, abilitatea de a înţelege și de a participa în lumea digitală. Fără această abi litate, cetăţenii nu vor putea participa la multe din funcţiile sociale care au fost „digitalizate”, incluzând, dar fără a ne limita la, completarea formularelor de impozite, sprijinul acordat candidaţilor politici, semnarea de petiţii online, înregistrarea unui nou născut, ori simpla accesare a unor informaţii comerciale, de sănătate, educaţionale sau culturale. Prin urmare este crucial să dezvoltăm programe care sprijină iniţiative multimedia pentru a furniza copiilor

– în mod special din zone rurale sau subdezvoltate – abilităţile digitale de care au nevoie pentru a fi încrezători, conectaţi și cetăţeni angajaţi activ, și a le permite participarea deplină, în siguranţă, la lumea digitală.

Trebuie să dezvoltăm de asemenea platforme online care promovează dreptul copiilor de a se autoexprima, să facilităm participarea la viaţa publică și să încurajăm colaborarea, antreprenoriatul și participarea civică. În concluzie, este important să dezvoltăm programe de colaborare cu societatea civică locală și cu guvernele, pe priorităţi naţionale/locale, pentru a extinde accesul universal și echitabil la informaţie și la tehnologiile de comunicare, platforme și dispozitive, și la infrastructura corespunzătoare pe care acestea să funcţioneze. 

“Trebuie să re cunoaştem că nu vom putea atinge niciodată întregul potenţial oferit de IT&C, dacă , indiferent unde vor tră i, copiii nu vor avea încredere să-l utilizeze.”