Mesajul oficial al International Telecommunication Union

Mesajul oficial al International Telecommunication Union

868
Marco-Obiso
Marco Obiso, Cybersecurity Coordonator, International Telecommunication Unit, Geneva

Tematica acestei noi ediţii a revistei Cybersecurity Trends, „viaţa privată și securitatea personală” este unul dintre subiectele fierbinţi care preocupă întreaga comunitate internaţională.

După cum subliniază experţii în lucrarea „În căutarea încrederii cibernetice”1, noi ca indivizi ascultăm „știri de ultimă oră” din diverse surse media despre noi operaţiuni de phishing, despre incidente privind scurgeri masive de date, furt de identitate și alte pericole care ne ameninţă viaţa digitală. Cu cât aflăm mai multe despre partea întunecată a lumii digitale, cu atât avem mai puţină încredere în ea, o atitudine care nu poate duce decât la noi probleme, deoarece nu mai putem trăi ne-conectaţi.

Regulile și comportamentele din lumea digitală trebuie înţelese, pentru a beneficia de această lume într-un mod sigur și aceasta începe cu educaţia de bază și cu împărtășirea de know-how astfel încât să prevenim posibilitatea de a deveni ţinte și de a fi atacaţi.

Pentru a explica corespunzător conceptul aș dori să citez un text care a fost utilizat la descrierea uneia dintre sesiunile forumului WSIS din 2015.2

„Creșterea ușurinţei de a transmite link-uri și de a analiza informaţia ridică îngrijorări în privinţa protecţiei vieţii private. Din punct de vedere al reglementărilor și al politicilor, cea mai mare atenţie a fost acordată datelor personale, corelate cu inovaţia bazată pe date. Provocarea este de a găsi un echilibru rezonabil între dreptul indivizilor la viaţă privată și oportunităţile emergente din inovaţiile bazate pe date.

Concret, relaţiile sunt formate și se bazează pe conexiuni și interacţiuni. Indivizii au relaţii cu alţi oameni și cu entităţi, cum ar fi angajatorii lor, canalele de media socială și altele. Suplimentar, indivizii au relaţii cu obiecte, cum ar fi telefoane, mașini, console de jocuri și alte obiecte bazate pe tehnologie. Pe măsură ce aceste tehnologii continuă să avanseze rapid, aceste conexiuni, roluri și relaţii se multiplică exponenţial cu fiecare inovaţie.

Datorită inovaţiei bazate pe date și evoluţiei constante a relaţiilor digitale, ne confruntăm cu o evoluţie semnificativă de la conceptele tradiţionale de sine și identitate spre o nouă abordare de management a identităţii digitale, care transcede lumea off-line și regulile care o guvernează. Pe măsură ce cetăţenii globali converg pe Internet și noile media, tehnologiile și serviciile străbat și influenţează cultura, datele personale sunt oferite voluntar, folosite ca pârghie și uneori compromise.”

Ca o dovadă a angajamentului în acest domeniu, ITU a editat în 2012 o broșură denumită Privacy in Cloud Computing3, creionând starea de fapt și actualizând-o de atunci în mod permanent cu ajutorul diferitelor think-tank-uri. Un an mai târziu ITU a lansat un proiect în regiunea Caraibelor (HIPCAR), în cadrul căruia una dintre zonele prioritare a constituit-o viaţa privată și protecţia datelor pentru ţările din Caraibe. Ghidurile4 regionale, realizate cu acest prilej, identifică bunele practici în protecţia datelor și s-au dovedit a fi foarte utile pentru ţările din regiune.5

Anul trecut, în cadrul framework-ului de la forumul World Summit on the Information Society (WSIS), un întreg panel a fost dedicat cybersecurităţii și vieţii private într-o lume a inovaţiei bazate pe date. Toate lucrările și prezentările au fost înregistrate și pot fi accesate de pe pagina dedicată a site-ului ITU6.

ITU publică de asemenea, tot timpul anului, cele mai noi documente emise de diferite agenţii pe o pagină specială dedicată celor mai bune practici în securitate7.

După cum se poate vedea, misiunea organizaţiilor internaţionale, ca și a statelor membre, trebuie să nu se rezume doar la a discuta strategii pentru securizarea bunurilor digitale, ci la „a făptui fapte” și nu doar „a vorbi vorbe”.

După ani de zile în care mediul digital a fost considerat „cool”, „smart”, „util”, în momentul de faţă generează o pletoră de îndoieli, neîncredere și uneori temeri.

Rolul nostru, împreună, este de a fi capabili să regăsim încrederea deplină atunci când utilizăm instrumentele digitale, dar acest lucru poate fi realizat doar după acumularea unor cunoștinţe de bază despre modalităţile în care ne putem auto-apăra ca persoane private și despre greșelile pe care să nu le facem pe net, evitând astfel surprizele neplăcute.

În acest domeniu, ca și în altele, ITU sprijină statele membre și cetăţenii acestora în efortul de creștere a conștientizării, îmbunătăţirea cunoștinţelor și construirea capacităţilor umane și instituţionale pentru a beneficia de potenţialul extraordinar pe care IT&C-ul îl poate oferi lumii.

Note:
1 https://www.itu.int/pub/S-GEN-WFS.02-1-2014
2 https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/195
3 https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000160001PDFE.pdf
4 https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ITU-EC-ACP/HIPCAR/Documents/FINAL%20DOCUMENTS/ENGLISH%20DOCS/privacy_and_data_protection_model%20policy%20guidelines.pdf
5 https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ITU-EC-ACP/HIPCAR/Documents/FINAL%20DOCUMENTS/ENGLISH%20DOCS/privacy_and_data_protection_model%20policy%20guidelines.pdf
6 http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/195
7 http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/17/ict/Pages/ict-part05.aspx

SIMILAR ARTICLES