Mesajul oficial al International Telecommunication Union

Mesajul oficial al International Telecommunication Union

841
Marco Obiso, Cybersecurity Coordonator, International Telecommunication Unit, Geneva
Marco Obiso, Cybersecurity Coordonator, International Telecommunication Unit, Geneva

Într-o lume interconectată, în care aspectele economice, geopolitice și sociale sunt interdependente, există riscul proliferării ameninţărilor cibernetice, iar factorul uman este, mai mult ca niciodată, una dintre cele mai slabe verigi în proliferarea ameninţărilor incidentelor cibernetice, acum însă ar putea deveni și un instrument, chiar mai puternic, pentru diminuarea unor astfel de ameninţări.

Pentru a realiza acest lucru trebuie să creștem gradul de conștientizare și să promovăm utilizarea de către copii și adulţi, de la simpli cetăţeni și până la antreprenori, a unor instrumente simple, ca o primă linie de apărare în lumea digitală. Într-o lume în care crizele economice, geopolitice și sociale creează condiţiile perfecte pentru proliferarea unor abuzuri cibernetice, factorul uman poate deveni cel mai puternic zid de apărare al mediului digital.

Creșterea conștientizării este cu siguranţă cea mai dificilă și mai complexă provocare căreia trebuie să îi facem faţă. Există specialiști care pot răspunde celor mai sofisticate atacuri, sisteme de securitate, ofiţeri de securitate IT, organisme de impunere a legii – care pot ajuta. Dar dacă un singur angajat al unei companii infectează un sistem informatic din cauza lipsei unor cunoștinţe elementare și know how, orice sistem IT poate fi compromis.

Mai mult, datorită utilizării masive a mediilor sociale, orice fiinţă umană poate fi expusă utilizării cu rea intenţie a sistemelor IT&C și poate fi atacată oricând prin utilizarea ilegală a unor informaţii, uneori private și confidenţiale, înărcate pe internet.

În acest context, Cybersecurity Trends încearcă să se constituie într-un instrument de diseminare de informaţii de conștientizare bine gândite, fiind o publicaţie trimestrială în limba nativă a cititorilor, care publică contribuţii ale principalilor actori și stakeholder-i angrenaţi în lupta pentru un spaţiu virtual mai sigur: instituţii de impunere a legii, analiști și companii specializate și organizaţii internaţionale.

ITU se angajează să sprijine acest efort, oferind un set de resurse pe diferite subiecte specifice. Datorită vizibilităţii și abordării globale, ITU este bine poziţionat pentru promovarea și partajarea de bune practici colectate dintr-o multitudine de surse.

Conform analizelor realizate de ITU reiese că deși există eforturi admirabile de stabilire a unor mecanisme eficiente de cooperare internaţională, majoritatea statelor acţionează de unele singure, cu propriile modele și capacităţi. Este larg recunoscut faptul că nu există o soluţie unică care să li se potrivească tuturor, dar o anumită armonizare a abordărilor, rezultată din practici bine cunoscute, ar impulsiona procesul de construire a unor capabilităţi la nivel naţional și regional. În acest sens contribuţia instituţiilor internaţionale reprezintă o valoare adăugată pentru identificarea și punerea la dispoziţie a unor materiale actualizate pentru a fi traduse în limbile locale pentru diseminare mai amplă.

ITU încurajează cu putere partajarea și traducerea în limbile locale a acestor materiale și instrumente, care, dacă sunt corect utilizate, pot genera rezultate foarte bune în termeni de creștere a conștientizării. Un astfel de exemplu îl reprezintă și primele 5 manuale oferite vorbitorilor de limba română prin intermediul site-ului securitate-online.ro. Veţi găsi acolo 2 volume ale programului ITU Child Online Protection ca și cele mai recente publicaţii ale Saferinternet Poland pentru școli, profesori, părinţi și copii/adolescenţi. Apreciem tipărirea tuturor acestor volume de către Consiliul Judeţean Sibiu, pentru toate școlile și bibliotecile publice din judeţ. Acesta este un proiect pilot pe care ne-am dori să-l vedem replicat în atâtea judeţe, cât este posibil.

Dacă bărbaţii, femeile și copiii de pe întreg globul ar deveni conștienţi, sau dacă măcar s-ar comporta în vieţile lor „virtuale” luându-și aceleași precauţii pe care le iau în vieţile lor „reale”, am evita multe probleme, infracţiuni și abuzuri împotriva indivizilor, precum și asupra celor dragi lor, sau asupra companiilor sau instituţiilor în care aceștia lucrează. Apoi cu puţină conștientizare suplimentară privind instrumentele pe care le pot utiliza, aceștia ar putea evita multe păcăleli și capcane, fără ca prin aceasta să se priveze de posibilităţile infinite de cunoaștere, informare și divertisment pe care Internetul le oferă.

Ca și lumea reală, lumea digitală este complexă și trebuie înţeleasă. Ea ascunde primejdii pe care noi toţi trebuie să învăţăm să le cunoaștem și să le facem faţă. Conștientizarea individuală este fundamentul și cheia pentru o societate mai sigură iar ITU se angajează să sprijine orice iniţiativă în acest sens.

Marco Obiso,
Cybersecurity Coordinator,
International Telecommunication Union, Geneva

SIMILAR ARTICLES