Rolul conștientizării în domeniul securităţii cibernetice în Republica Moldova

Rolul conștientizării în domeniul securităţii cibernetice în Republica Moldova

1148
Natalia-Spinu-Trends-No-4
Natalia Spinu, Head of the Cyber Security Center CERT-GOV-MD

autor: Natalia Spinu

Domeniul securităţii cibernetice a început să capete noi dimensiuni odată cu creşterea gradului de automatizare a nivelului tehnologic şi extinderea şi amplificarea ameninţărilor cibernetice. În acelaşi timp, evoluţia contextului geopolitic a impus o nouă paradigmă a culturii securităţii naţionale, în care dimensiunea cibernetică capătă o importanţă crescândă alături de celelalte domenii care vizează securitatea naţională. Spaţiul cibernetic se caracterizează prin lipsa frontierelor, dinamism şi anonimat, generând deopotrivă atât oportunităţi de dezvoltare a societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, cât şi riscuri la adresa funcţionării acesteia.

Alături de beneficiile incontestabile pe care informatizarea le induce la nivelul societăţii moderne, ea introduce şi vulnerabilităţi, astfel că asigurarea securităţii spaţiului cibernetic trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicaţi, mai ales la nivel instituţional, unde se concentrează responsabilitatea elaborării şi implementării unor politici aplicate domeniului de referinţă. Se resimte necesitatea dezvoltării culturii de securitate cibernetică a utilizatorilor sistemelor informatice şi de comunicaţii, adesea insuficient informaţi în legătură cu potenţialele riscuri, dar şi cu soluţiile de contracarare a acestora. Nivelul culturii de securitate cibernetică trebuie adaptat la nivelul ameninţării cibernetice şi în acelaşi timp, cu o mobilizare generală în identificarea valorilor naţionale care vizează resursa umană care trebuie specializată şi implicată în acest domeniu.

Evoluţia recentă a atacurilor cibernetice din RM situează ameninţarea cibernetică printre cele mai dinamice ameninţări actuale la adresa securităţii naţionale. Consider ca domeniul securităţii cibernetice este o dimensiune importantă a securităţii naţionale, asumându-şi angajamentul de a asigura cadrul normativ în domeniu pentru a face faţă cerinţelor internaţionale şi care să faciliteze, cooperarea bilaterală şi schimbul prompt şi eficient de informaţii între autorităţile competente pentru combaterea utilizării tehnologiei informaţiei în scopuri teroriste sau criminale.

Pe parcursul ultimilor ani, am fost cu toţii martori cum companiile mari, avansate tehnologic, au devenit victime ale atacurilor cibernetice. Marele corporaţii investesc milioane în dezvoltarea tehnologiilor și au drept angajaţi cei mai calificaţi specialiști în domeniul securităţii, dar totuși acest fapt nu le protejează de infractorii cibernetici și suportă pierderi colosale în urma atacurilor din spaţiul virtual.

Adesea, investiţiile în tehnologii se egalează cu zero, atîta timp cît, investind în infrastructura de securitate IT, nu se atrage atenţie la educarea și informarea utilizatorilor simpli din cadrul companiilor. De regulă, angajaţii sunt instruiţi în domeniile lor de specialitate, cum ar fi tehnologie, contabilitate, vînzări, etc., dar mai puţin în domeniul protecţiei datelor companiei de potenţialii infractori din exterior.

Nu ar fi corect să ne bazăm pe faptul că angajaţii ar ști intuitiv regulile de comportament și pericolele spaţiului cibernetic, ca să poată proteja informaţia de serviciu. Din acest motiv, se impune necesitatea întocmirii și implementării unui program eficient de securitate în cadrul companiei, aplicarea căruia va asigura angajaţii cu pregătirea necesară de cunoștinţe, care ar include regulile de comportament în cazul unor atacuri cibernetice manifestate sub orice formă e-mailuri, mijloace de program maliţioase, etc.

Lipsa unui program eficient de securitate cibernetică a afectat și Republica Moldova. Astfel, în luna ianuarie curent, mai multe institutii din Moldova au fost afectate de un atac cibernetic masiv, care s-a efectuat prin intermediul diseminării, de către atacatorii cibernetici, a mesajelor spamphishing. Atașamentul din aceste mesaje conţinea un program maliţios de tip ransomware – «CTB Locker». Profitînd de credulitatea recipienţilor, acest program maliţios a criptat fișierele victimelor, care ulterior au fost șantajate cu o răscumpărare în moneda electronică „Bitcoin”, pentru recuperarea informaţiilor criptate.

Aceste experienţe ne vorbesc încă o dată despre faptul că indiferent de cît de bine este proiectat un sistem de protecţie a informaţiei, aceasta nu va fi eficient, atîta timp cît angajaţii nu vor conștientiza responsabilitatea pe care o poartă și nu se vor informa referitor la normele de comportament, necesare pentru protejarea datelor și resurselor informationale care apartin institutiei.

Pierderile cauzate de atacurile cibernetice au demonstrat necesitatea întreprinderii unor măsuri speciale pentru asigurarea conștientizării în domeniu securităţii cibernetice la nivel naţional. Prin urmare, măsurile de soluţionare a problemei date, alături de alte probleme din domeniul securităţii cibernetice, au fost incluse în „Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020”, aprobat de către Guvern pe data de 29 octombrie 2015. Programul are drept scop crearea unui sistem de management calitativ pentru asigurarea securităţii cibernetice și include măsuri de sporire a conștientizării importanţei securităţii cibernetice, precum și informarea cetăţenilor și angajaţilor despre potenţialele pericole de utilizare a Internetului și a poștei electronice. La fel, acesta are drept scop asigurarea întreprinderii unor pași concreţi pentru protejarea întreprinderilor și guvernului de atacuri cibernetice, fraudă, furt de identitate și alte activităţi maliţioase.

O altă măsură întreprinsă pentru sporirea gradului de conștientizare în domeniul securităţii cibernetice este organizarea anuală a Conferinţei internaţionale în domeniul securităţii cibernetice, începînd cu anul 2013. Acest eveniment este parte a Lunii Securităţii Ciberne tice care este octombrie, și are drept scop consolidarea cooperării dintre sectorul public și privat, precum și intensificarea colaborării internaţionale pentru o mai bună rezistenţă a securităţii informaţionale în Republica Moldova în faţa pericolelor din spaţiul cibernetic.

Totuși, constatăm cu regret că, în pofida tuturor eforturilor, societatea moldovenească continuă să subestimeze pericolele din spaţiul cibernetic. Din păcate, în cadrul instituţiilor de stat și a companiilor private încă nu este o cultură elementară de utilizare a tehnologiilor informaţionale. Pentru a redresa situaţia, CERT-GOV-MD organizează sistematic instruiri, care au drept scop sporirea conștientizării pericolelor din spaţiul cibernetic. Astfel, în lunile octombrie – noiembrie al anului curent, s-a desfășurat o nouă rundă de instruiri în domeniul securităţii cibernetice, pentru colaboratorii unor instituţii guvernamentale. Ca urmare a estimărilor rezultatelor obţinute, s-a constatat că în jur de 57% din angajaţi instruiţi deţin cunoștinţe generale în domeniul securităţii informaţionale, 24% deţin cunoștinţe bune, iar la 19% din angajaţi deţin un nivel foarte scăzut de cunoștinţe care trebuie îmbunătăţit considerabil.

Conștientizarea în domeniul securităţii cibernetice este o componentă critică în protejarea celui mai important activ al unei organizaţii – a datelor sale, iar instruirea utilizatorilor care are drept scop identificareaameninţărilor și evitarea riscurilor. Aceste elemente vor asigura securitatea cibernetica, care este un proces continuu și sistematic si trebuie sa devină o parte indispensabilă a culturii de securitate în cadrul oricărei organizaţii.