Rolul tehnologiilor de criptare în asigurarea securităţii cibernetice

Rolul tehnologiilor de criptare în asigurarea securităţii cibernetice

604

Amenințările din spațiul cibernetic și complexitatea acestora nu mai constituie de ceva vreme o noutate, mai ales în contextul în care noțiunea de perimetru de rețea începe să nu mai aibă sens odată cu adoptarea tehnologiilor de tip cloud.
Strategiile de securitate bazate pe încercarea de a trasa graniţe în spaţiul cibernetic reprezintă o dovadă a adaptării unor concepte tradiţionale într-un con- text nou. De altfel, nici graniţele tradiţionale nu sunt 100% eficiente, acest fapt fiind cauzat, printre altele, de motive valabile și în cazul graniţelor din spaţiul cibernetic: nevoia de creare a punctelor de trecere a graniţelor.
Piaţa tehnologiilor de securitate cibernetică a cu- noscut o creștere exponenţială în ultimul deceniu, iar soluţiile care oferă protecţie perimetrală (firewall, secure gateway, proxy, IDS/IPS, UTM etc.) sunt încă destul de apreciate și utilizate. Doar că se impune conștientizarea faptului că aceste tehnologii sunt absolut necesare însă nu mai sunt și suficiente. Organizaţiile au nevoie de tehnologii suplimentare care să ofere facilităţi de securitate cibernetică în contextul în care datele acestora părăsesc frecvent perimetrul de reţea intern, fiind stocate și distribuite prin intermediul unor sisteme și reţele care nu le aparţin, precum în cazul utilizării tehnologiilor de tip cloud.
Răspunsul unanim acceptat la această provocare constă în utili- zarea unor standarde și tehnologii adecvate de criptare. Implementate corespunzător, tehnologiile de criptare permit asigurarea confidenţiali- tăţii, integrităţii și non-repudierii datelor, rămânând în discuţie doar asigu- rarea disponibilităţii acestora. Astfel, pentru a obţine un nivel optim de securitate, am putea opta pentru utilizarea tehnologiilor de criptare și a unor sisteme informatice distribuite/redundante care să asigure stocarea, procesarea și transmiterea datelor.
Nu puţini experţi și oameni de știinţă prevăd un viitor influenţat în mare măsură de tehnologiile de criptare, precum Blockchain – o tehnologie care se presupune că va revoluţiona inclusiv domeniul securităţii ciber- netice. Pe de altă parte, tot mai multe voci din rândul structurilor care asigură securitatea naţională a statelor lumii privesc criptarea și ca pe o ameninţare la adresa securităţii, mai cu seamă pentru că această tehno- logie este din ce în ce mai utilizată de organizaţiile teroriste pentru a-și planifica acţiunile în secret.
Pentru a încheia într-o notă optimistă cu privire la viitorul criptării, ca un punct de vedere strict personal, aș aminti de platforma experimentală Mylar, dezvoltată de românca Raluca Ada Popa în cadrul studiilor de doctorat de la Massachusetts Institute of Technology, care demonstrează cum uneltele de criptare și cele destinate asigurării securităţii naţionale pot coexista, în sensul că se pot realiza căutări după cuvinte cheie în fișiere și baze de date criptate, fără a fi nevoie să se acceseze tot conţinutul acestora.

autor: Cătălin Pătraşcu

Șef Serviciu Securitate Informatică și Monitorizare la CERT-RO, poziție din care a coordonat numeroase activități de răspuns la incidente de securitate cibernetică, proiecte tehnice și exerciții cibernetice.