Securitate cibernetică și bună guvernanţă în contextul securităţii extinse

Securitate cibernetică și bună guvernanţă în contextul securităţii extinse

ionel_nitu

Iulian-Popa

autori: Ionel Niţu şi Iulian Popa

Spațiul cibernetic – singurul domeniu proiectat și dezvoltat integral de ființa umană – se află în continuă transformare, fiind cel mai tânăr și volatil dintre toate mediile strategice.

Abordările privind securitatea s-au metamorfozat odată cu expansiunea spaţiului cibernetic, care a devenit un loc de confruntare pentru domeniile clasice ale securităţii. Ca atare, avem nevoie de un nou mod de abordare a ideii în sine de securitate cibernetică. Dacă până recent eram preocupaţi doar de riscurile, ameninţările și vulnerabilităţile de securitate cibernetică, a venit vremea ca acest reflex să dispară sau să fie semnificativ extins și adaptat contextelor și exigenţelor actuale din spaţiul cibernetic. Foarte curând, securitatea cibernetică va transcende cadrului tehnic și normativ – zona tactică și operaţională – și va avea o dimensiune strategică dominantă. Semnalele în această direcţie sunt semnificative și deloc de neglijat. În curând securitatea cibernetică nu se va mai rezuma exclusiv la securitatea hardware și software, ci utilizatorii vor deveni parte integrantă a acestui concept. Altfel spus, utilizatorii – poate una dintre „verigile cele mai slabe” ale securităţii cibernetice – vor fi vizaţi în mod egal de securitatea cibernetică. Vorbim de un proces structural și inevitabil de „extindere” a conceptului de securitate cibernetică la nivel macro care generează atât provocări, cât și oportunităţi cu implicaţii de natură economică. Aici intervine buna guvernanţă, o soluţie care pune accentul pe acţiuni pro active pentru a preveni cât mai mult din eventuale surprize. Buna guvernanţă este o manieră, să-i spunem, integrată și proactivă de gestionare a spaţiului cibernetic, prin care s-ar putea transforma o parte a riscurilor, ameninţărilor și vulnerabilităţilor în oportunităţi de securitate cu valenţe economice. În fond, spaţiul cibernetic este mediul cu cea mai mare nevoie de bună guvernanţă dintre toate cele cunoscute astăzi. Statistic vorbind, în fiecare minut peste 30.000 de utilizatori din întreaga lume cad victimă unor ameninţări cibernetice și peste 500 de noi malware sunt lansaţi în spaţiul cibernetic doar pe parcursul unei singure zile. Este posibil ca în următoarea decadă costurile insecurităţii cauzate de armamente disruptive să se apropie vertiginos de cele generate de armamentele distructive. Din perspectiva acestei tendinţe, buna guvernanţă este departe de a fi un concept desuet. Ea presupune optimizarea proactivă a triadei securitate-libertate-prosperitate în vederea creșterii rezilienţei cibernetice și dezvoltării durabile a spaţiului cibernetic în concordanţă cu interesele gene ratorilor și consumatorilor de securitate cibernetică. Majoritatea ne regăsim preponderent într-una dintre cele două posturi, dar foarte puţini actori în ambele concomitent. Cazul României este exemplificativ în acest sens. Deși s-au făcut progrese notabile în ultimii ani, în general suntem recunoscuţi drept furnizori de insecuritate cibernetică la nivel global, în ciuda potenţialului nostru de a dezvolta și furniza capabilităţi de securitate cibernetică. Să sperăm că abordarea industriei de securitate cibernetică drept parte integrantă a industriei de securitate naţională – în cheia noii Strategii Naţionale de Apărare a Ţării și a noii Strategii Naţionale a Industriei de Securitate – va putea reduce din dimensiunile acestui handicap, făcând din România un furnizor net de securitate, recunoscut în plan regional și internaţional.