Serviciile informatice de utilitate publică funcționează în deplină siguranță cu o soluție...

Serviciile informatice de utilitate publică funcționează în deplină siguranță cu o soluție 100% românească: Smart Investigator

1232

Utilitatea platformelor informatice cu impact direct asupra activităţii instituţiilor publice, societăţilor comerciale și cetăţenilor unei ţări este vizibilă și apreciată atâta timp cât acestea sunt 100% funcţionale, fără întreruperi nedorite. Aici intervin, în primul rând, departamentele tehnice gestionare, pentru a preveni riscul disfuncţionalităţilor generate de atacuri cibernetice, erori umane sau de sistem.

Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională, este cea care administrează astfel de sisteme informatice naţionale, destinate guvernării electronice, cu misiunea de a crește performanţele administraţiei publice și de a spori satisfacţia contribuabililor. Printre acestea se află Sistemul Electronic Naţional-S.E.N (www.e-guvernare.ro), Sistemul Electronic de Achiziţii Publice S.E.A.P (www.e-licitaţie.ro), Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport inter naţional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile judeţene și interjudeţene S.A.E.T (www.autorizatiiauto.ro) și Sistemul Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor locale (www.ghișeul.ro ), Punctul de contact unic electronic (www.edirect.e-guvernare.ro). Activitatea Agenţiei urmărește îndeaproape implementarea Strategiei Agenda Digitală pentru România.

Cerința tehnică

SEAP este în prezent unul dintre cele mai utilizate sisteme guvernamentale, cu peste 14,721 autorităţi publice contractante, 56,483 depunători de oferte și o valoare a procedurilor iniţiate de 345,414,166,938.49 RON în 2014. Numărul autorizaţiilor de transport internaţional de marfă a fost în 2014 de 39,714, iar cel al camioanelor înregistrate în sistem de 31,067. Valoarea plăţilor fără autentificare realizate prin SNEP s-a ridicat în același an la 21,314,817.15 RON.

În consecinţă, răspunderea echipelor tehnice însărcinate cu supervizarea sistemelor este uriașă. Pentru colectarea, depozitarea și analiza volumelor mari de date, log-uri și evenimente cu care operează zilnic, AADR a instalat de-a lungul timpului mai multe soluţii de tip SIEM, printre care Dell InTrust, HP Arcsight și AlienVault. Analizând atent activitatea acestora, s-a constatat nevoia implementării unei soluţii unificatoare, care să coreleze datele obţinute într-o interfaţă unitară și să îmbunătăţească timpii de reacţie și operativitatea ofiţerilor de securitate IT în caz de incidente.

Soluția

După auditarea performanţelor SIEM-urilor instalate, AADR a identificat soluţia de investigaţii de securitate – Smart Investigator de la Q-East Software ca fiind cea mai potrivită pentru testare în mediul informatic complex din cadrul AADR.

Smart Investigator supraveghează în prezent sistemele informatice SEN, SEAP, SAET și Ghișeul Virtual de Plăţi, fiind platforma prin care departamentul tehnic AADR gestionează mult mai rapid incidentele de securitate ivite, având acum o imagine de ansamblu completă asupra tuturor punctelor nevralgice din infrastructura de date.

„Smart Investigator este soluția de investigații de securitate care aduce un suflu nou pe piața SIEM-urilor clasice, este intuitivă și foarte ușor de utilizat de către decidenții de la toate nivelurile organizaționale. Tehnologizat corespunzător zilelor noastre, net superior ca viteză de reacție, este un instrument românesc foarte cuprinzător, care aduce rezolvare rapidă situațiilor întâmpinate zilnic de echipele noastre de securitate,”
spune Cătălin Gabriel Dumitru, Director Direcţie Dezvoltare și Suport Tehnic eGuvernare.

Smart Investigator oferă AADR atât capabilităţi de monitorizare a nivelului de securitate al propriilor sisteme, cât și de colectare a evenimentelor din SIEM-urile existente. Datele colectate sunt ordonate corect și cuprinzător în fracţiuni de secundă, chiar dacă volumul lor este imens. Acest lucru permite utilizatorului Smart Investigator să acţioneze în timp real atunci când situaţia o cere.

Având la bază o tehnologie tip No-SQL, Smart Investigator include funcţii de căutare de ultimă generaţie și filtre performante, care, prin criterii definite anterior sau ad-hoc, ajută la investigarea rapidă a incidentelor de securitate în interval de câteva secunde.

Pe baza unor algoritmi de învăţare unici, Smart Investigator analizează fluxurile colectate de date pentru a identifica tiparele normale de lucru ale proceselor, utilizatorilor și sistemelor, urmând ca, mai apoi, prin modulul de detecţie anomalii, „Anomaly Analyzer”, să scoată la lumină evenimentele anormale și să trimită alerte în timp real.

Funcţia de raportare este de asemenea o componentă esenţială a noului software de securitate IT. Smart Investigator generează instant rapoarte în acord cu ultimele standarde în domeniu: ISO 27001, COBIT, FISMA, HIPPA, PCP/DSS, SOX.

Modulele de investigaţii, monitorizare și raportare ale Smart Investigator sunt integrate într-o platformă centrală, cu o interfaţă grafică prietenoasă, extrem de intuitivă, rezultatele interogărilor fiind redate prin grafice complexe și arbori decizionali ușor de interpretat:

„Mai simplu de atât nu se poate. Cu Smart Investigator, intuitiv e cuvântul cheie. Ajungi la informația dorită mult mai ușor, ceea ce îți lasă mai mult timp pentru investigații amănunțite. În acest mod, scoți la suprafață vulnerabilități greu de identificat altfel. Simplifică foarte mult munca specialiștilor noștri în securitate. Pot spune că, în acest moment, avem tehnologia completă pentru a nu fi luați prin surprindere de anumite evenimente” adaugă Cătălin Gabriel Dumitru.

Pe parcursul sesiunilor de testare ale soluţiei Smart Investigator, echipa Q-East Software a lucrat îndeaproape cu experţii în securitate din cadrul AADR, pentru a implementa funcţionalităţi noi și cerinţe de conformitate cu infrastructura AADR, exigenţele tehnice ale Agenţiei aducând soluţia Smart Investigator la un nivel de performanţă crescut.

„Smart Investigator este dezvoltat de o echipă tânără de informaticieni din cadrul Q-East Software și beneficiază de întregul suport tehnic și logistic al companiei, care este la ora actuală un model de servicii în piață, ceea  ce înseamnă management al resurselor, flexibilitate și tehnologie de ultimă generație. Ne ajută să economisim bani și timp, dar mai presus de acest aspect, este pur și simplu genial. Putem evalua genialitatea unui soft pe un volum foarte mare de date, aceasta fiind realitatea informatică a zilelor noastre. Iar Smart Investigator face față cu brio unor volume impresionante de date,” menţionează Cătălin Gabriel Dumitru.

Smart Investigator este la ora actuală o premierăîn industria IT, fiind singura soluţie 100% românească multi-SIEM care reușește să îndeplinească scopuri multiple în sfera de investigaţii și analiză IT, oferind scalabilitateorizontală nelimitată inclusă, fără costuri suplimentare.

Pentru informaţii suplimentare despre soluţia Smart Investigator:
Tel./Fax: +4021 222 43 55 / 56
office@qeast.ro