Supravegherea cibernetică: o nouă realitate sau o veche poveste?

Supravegherea cibernetică: o nouă realitate sau o veche poveste?

636

Supravegherea ca metodă de colectare a informației a existat de la începutul omenirii. Liderii politici ai Romei Antice dețineau propriile rețele de supraveghere, fiind astfel mereu informați cu privire la potențialele conspirații și intrigi la adresa lor. În Evul Mediu, Regina Angliei, Elizabeth I, folosea agenți secreți pentru a fi mereu cu un pas înaintea adversarilor săi. În timpul Războiului Rece, forțele secrete Stasi ale Germaniei de Est au construit o rețea de supraveghere, care a fost compusă din mai mult de 91 000 de ofițeri și aproape 200 000 de informatori pentru a monitoriza activitățile cetățenilor săi în vederea „sufocării neliniștii”.1
Odată cu era digitală, tehnicile de supraveghere au evoluat în paralel cu progresul tehnologic. Acum, nu mai este necesar de a menţine un personal numeros de informatori pentru a putea colecta informaţia dorită. Zecile de dispozitive digitale, care ne înconjoară în viaţa de zi cu zi, au devenit precum ochii tăcuţi și urechile ascultătoare în raport cu indicaţiile parvenite din partea stăpânului real.
Mai mult decât atât, fiind motivată și energizată de opor- tunitatea „gratuită” pentru a-și satisface nevoile sociale, aici și acum, societatea dependentă de Internet, aduce fiecare parte din experienţa trăită la dispoziţia giganţilor de Internet – prin pro- pria voinţă!

Detalii cu privire la această mișcare au devenit cunoscute publicului larg la mulţi ani după ce Edward Snowden, contrac- tor al CIA a sustras în anul 2013 informaţii secrete de la Agenţia Naţională de Securitate NSA din SUA. După șocul iniţial și evaluarea ulterioară a impactului, scurgerea de informaţii a fost definită ca fiind „cea mai mare și mai dăunătoare publicare de informaţii clasificate din istoria forţelor de securitate a SUA”2. Cu toate acestea, SUA, precum și istoria inteligenţei mondiale „știe” multe povești cu privire la divulgarea de informaţii neautorizate. Atunci rămâne de văzut ce anume a transformat acest caz în unul special?

La prima vedere, descoperirile lui Snowden, nu prezentau nimic nou – un grup de state exploata în mod activ punctele slabe ale arhitecturii de Internet pentru a promova interesele lor naţionale prin abilitatea „de a avea acces la cabluri, routere și servere cloud a marilor companii de Internet.”3 Şi ce? – Sunt multe exemple cunoscute4 de implicare a statului în materie de supra- veghere activă și intruzivă a reţelelor de Internet.
Deşi astfel de practici sunt comune pentru ţările totalitare, nu s-a auzit vreodată despre implicarea statelor dezvoltate occidentale, pilonii democraţiei mondiale în acţiuni ce ţin de supravegherea în masă a justiţiei şi a supremaţiei legii, subminareaa principiilor democratice fundamentale, la care au fost destinate să servească.
Amploarea acestor activităţi de supraveghere cibernetică5 a fost atât de mare, încât a devenit o ameninţare cibernetică la nivel mondial pentru democraţiile din întreaga lume, alături de terorismul cibernetic, criminali- tatea informatică și conflictele cibernetice.
A trecut suficient timp pentru a putea evalua impactul real şi consecinţele descoperirii lui Snowden. Prin urmare, acest articol, încearcă să răspundă la întrebarea: „Ar trebui luate în considerare fenomenele de supraveghere la nivel mondial drept o nouă realitate inevitabilă în care vom continua să trăim sau echilibrul între necesitatea asigurării securităţii naţionale și a principiilor democratice vor fi restaurate?”
În acest scop, este important să se înţeleagă cum poate deveni posibilă o supraveghere la nivel mondial, din moment ce aceste lucruri nu pot fi făcute dintr-o dată.
Rădăcinile acestui mare potenţial, ne întorc în anii 50, atunci când Regatul Unit al Marii Britanii și al Statelor Unite au adoptat în mod oficial un acord multilateral de informaţii, care s-a aplicat şi pentru alte reţele de telecomunicaţii secrete, inclusiv și regulile privind schimbul reciproc de informaţii. Ulterior, acordul a fost extins pentru a include Australia, Canada, Noua Zeelandă precum și „alte 30 de ţări ca „părţi terţe”6, pentru a monitoriza comunicaţiile Uniunii Sovietice și ale blocului său de Est.
În conformitate cu acest cadru, multiple programe de supraveghere au fost puse în aplicare pentru a permite în mod legal, în cadrul procesului de Informaţii Externe de Supraveghere (FISA), interceptarea comunicaţiilor existente în acea perioadă de timp. Acest proces de colectare a informaţiei a fost utilizat până în anul 2001, când atacurile teroriste 9/11 au schimbat totul. În conformitate cu informaţiile secrete devenite publice din cadrul„National Security Agency Inspector General draft report”7, imediat după ce au avut loc atacurile, NSA a început să evalueze lacunele privind colectarea informaţiilor de semnal, în scopul de a consolida capacitatea sa de con- tracarare a ameninţărilor neîntâlnite anterior.
Rezultatele evaluării au identificat, că de fapt, cea mai mare parte din comunicaţii, inclusiv a celor care au fost utilizate de către teroriști în timpul atacurilor 9/11, „nu se mai strecoară prin semnale radio sau prin sisteme de telefonie”, dar prin intermediul Internetului. Dificultăţile semnificative create, precum cele de interceptare legală s-au dovedit a fi nepotrivite pentru supravegherea eficientă a obiectivelor ţintă, care la rândul său şi-ar putea schimba cu ușurinţă numărul de telefon sau adresa de Protocol de pe Internet cu mult înainte ca NSA să obţină autorizarea pentru interceptare.
Din cauza unei „urgenţe emergente”, președintele
George W. Bush a emis un memorandum, numit „Autori- zarea pentru activităţi specifice de supraveghere electronică pe parcursul unei perioade limitate cu scopul de a detecta și a preveni actele de terorism în Statele Unite ale Americii”, care, în cele din urmă a permis directorului NSA să-și dea acordul pentru a intercepta „comunicaţiile prin cablu efectuate în interiorul sau în afara statelor Unite ale Americii” în cazul în care au existat motive de a presupune că sursa ţintă a fost implicată în terorism. În rezultatul acestui acord şi asistenţei bazate pe voluntariat cu 4 din cei peste 100 de parteneri din sectorul privat, NSA a obţinut acces la 81% din conţinutul interceptărilor telefonice la nivel internaţional și de meta date a Statelor Unite ale Americii, precum și conţinutul e-mail-urilor, în conformitate cu recentul aranjament „Programul de Supraveghere a Președintelui”.
Programul s-a desfășurat fără modificări esenţiale până
în luna martie 2004, când, în rezultatul examinării pre- liminare a componentelor sale de către Departamentul SUA de Justiţie, s-a descoperit că doar trei din cele patru categorii de informaţii colectate în cadrul „Autorizaţiei”, au fost legale. În particular, în metoda de colectare de meta date prin intermediul Internetului, numită „bulk data” au fost găsite reglementari controversate – precum colectarea mai degrabă a informaţiilor integrale decât a datelor selectate în mod specific. De atunci, a început procesul de legalizare a autorităţii atribuite politic, prin trecerea la ordinele judecătoreşti. În cele din urmă, de la începutul anului 2007, NSA a pierdut controlul puterii de supraveghere a legii.
Totuși, acesta nu a fost sfârșitul poveștii. Scurgerea de date datorată lui „Snowden” a relevat faptul că imediat după ce și-a pierdut capacitatea, NSA a început s-o creeze din nou, dar, de această dată, la un nivel mult mai extins. În acest scop, aceasta și-a angajat partenerii „spion alianţă”, care vizează o parte importantă a traficului de date Internet la nivel global, cu miliarde de utilizatori.
Reacţia comunităţii inteligente privind scurgerea de informaţii a fost extrem de negativă. Nu putea fi altfel– rezultatele muncii migăloase de zeci de ani au fost puse dintr-o dată în pericol. În general, comunitatea inteligentă consideră că scurgerea de informaţii datorată lui „Snowden” a făcut lucruri mult mai importante pentru protejarea valorilor democratice decât acţiunile lor proprii, prin diminuarea încrederii societăţii și giganţilor tehnologiei în agenţiile de informaţii, care au început a fi percepute mai degrabă drept instrument de supra- veghere în masă și control total, decât agenţii angrenate în lupta cu terorismul, crimele cibernetice și informaţii in- teligente externe.
Avocaţii NSA susţin că, metoda de colectare utilizată,
„bulk data”, a fost un sacrificiu necesar din cauza imperfecţiunilor tehnologiei de supraveghere, și este vital s-o menţină „vie”. Mai mult decât atât, în realitate, agenţiile de informaţii inteligente nu deţin capacităţi de a citi toate mesajele pe care le colectează, ci numai acelea ce se referă la obiectivele lor – constituind un pro- centaj minoritar din totalul informaţiilor colectate.8
Cu toate acestea, în ciuda obiectivelor declarate, scurgerile secrete de documente au dezvăluit că oricine şi în orice moment poate deveni o ţintă, fără dovezi de implicare în infracţiuni, acte de terorism sau alte activităţi rău intenţionate. De exemplu, în 2014, a devenit cunoscut faptul că SUA a vizat 122 de lideri politici, inclusiv aliaţii săi cei mai apropiaţi.9 Chiar și cetăţenii Statelor Unite, cei ale căror interese au fost implicate în această „capacitate” ar putea fi supravegheaţi „accidental”, fără consecinţe grave – „şi fără a prezenta un motiv de îngrijorare”10. Ce se poate spune despre locuitorii altor naţiuni democratice și mai puţin democratice?
Pe parcursul secolelor, supravegherea a fost și rămâne a fi una dintre principalele pietre de temelie care stau la baza puterii politice. Perioada de tranziţie, a creat noi oportunităţi, schimbând metodele de execuţie, dar nu și scopul. Un grup de state s-a folosit rapid de acestea în secret. Dezvăluirea publică a activităţilor lor de către o persoană din interior, Edward Snowden, a relevat încălcări grave ale principiilor democratice fundamen- tale. Amploarea acestor activităţi a fost atât de mare, încât a devenit o ameninţare globală pentru democraţiile din întreaga lume. A trecut suficient timp pentru a privi înapoi și a evalua astfel rolul articolului dat în a găsi un răspuns la întrebarea „Ar trebui ca fenomenul supravegherii globale să fie considerat o nouă realitate în care vom con- tinua să trăim, sau un echilibrul între necesitatea asigurării principiilor de securitate naţională și democraţie?”
Cercetările efectuate au demonstrat că bazele pentru această mișcare au fost construite pe parcursul a zeci de ani. Începând cu anii ’50, SUA s-a axat pe crearea și extinderea capacităţii sale de supraveghere electronică pentru a contracara ameninţările provenite din spaţiul Uniunii Sovietice și blocului Estic. Odată cu începutul

mileniului următor, a apărut o nouă ameninţare – terorismul internaţional. Acesta a lovit puternic SUA. Ca răspuns, s-au luat măsuri extraordinare de stabilire a unei noi linii de apărare, dar, totodată, distrugând total echilibrul valorilor democratice. Treptat, echilibrul tindea a fi restaurat, dar, cu toate acestea, NSA deja nu a mai putut fi oprită. Cu ajutorul aliaţilor spioni, precum și a companiilor din sectorul privat a fost creată o reţea nouă de suprave- ghere cu o capacitate de a supraveghea activităţile a miliarde de oameni.
În ciuda scopurilor proclamate, scurgerea documentelor secrete a dezvăluit că oricine, în orice moment ar putea a deveni un obiectiv, indiferent de acorduri politice, legalitatea activităţilor, sau chiar cetăţenie.
Ei bine, ce am putea comenta cu referire la aceasta? – Bun venit într-o nouă lume curajoasă! În timp ce viitorul nu poate fi clar definit pe baza traiectoriei istorice, se poate concluziona că fiecare pericol nou la adresa democraţiei mondiale a devenit generator al intensificării mecanismului de supraveghere, deteriorând astfel democraţia în sine. Prin urmare, colabo- rarea internaţională și schimbul de informaţii cu privire la problemele cele mai acute ale lumii este esenţială pentru a conserva realizările omenirii de-a lungul timpului pentru generaţiile viitoare

Note:

1 Anthony Zurcher, Roman Empire to the NSA: A world history of government spying (BBC News Magazine,
2013). Available at http://www.bbc.com/news/magazine-24749166 [accessed on 05.12.2016].
2 Executive Summary of Review of the Unauthorized Disclosures of Former National Security Agency
Contractor Edward Snowden (U.S. House of Representatives, 2015).
3 Jovan Kurbalija, An introduction to Internet governance (Geneva: DiploFoundation, 2014), p 71.
4 According to Reporters Without Borders Special Report “Enemies of the Internet” in 2013 were registered
five state enemies involved in “grave violations of freedom of information and human rights”, specifically:
Syria, China, Iran, Bahrain and Vietnam.
5 According to Amnesty International NSA global surveillance programs covered “193 countries around
the world” with billions of potential victims. [Global opposition to USA big brother mass surveillance
(Amnesty International, 2015). Available at https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/03/global-
opposition-to-usa-big-brother-mass-surveillance/ [Accessed on 06.12.2016]].
6 Laura Poitras, Marcel Rosenbach and Holger Stark, US Intelligence Watches Germany Closely (Der Spiegel,
2013). Available at http://www.spiegel.de/international/world/germany-is-a-both-a-partner-to-and-a-
target-of-nsa-surveillance-a-916029.html [Accessed on 07.12.2016].
7 National Security Agency inspector general draft report (NSA, 2009). Available at http://apps.
washingtonpost.com/g/page/world/national-security-agency-inspector-general-draft-report/277/
[Accessed on 07.12.2016].
8 Robin Simcox. Surveillance after Snowden. Effective Espionage in an Age of Transparency (London: The
Henry Jackson Society, 2015).
9 Laura Poitras, Marcel Rosenbach and Holger Stark, GCHQ and NSA Targeted Private German Companies
and Merkel (Spiegel, 2014). Available at http://www.spiegel.de/international/germany/gchq-and-nsa-
targeted-private-german-companies-a-961444.html [Accessed on 07.12.2016].
10 Barton Gellman and Laura Poitras, U.S., British intelligence mining data from nine U.S. Internet
companies in broad secret program ( The Washington Post, 2013). Available at https://www.
washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-
broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html [Accessed on
07.12.2016]

autor: Natalia Spinu,
Head of the Cyber Security Center CERT-GOV-MD

Natalia Spinu este conducătorul Cyber Security Center CERT-GOV-MD, S.E. Center for Special Telecommunications, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Ea a fost șefă de departament în cadrul Centrului de Telecomunicații Speciale a Moldovei și coordonator de proiect al Centrului de Informare și Documentare al NATO. Ea a absolvit în 2012 programul Marshall Center de Advanced Security Studies, a absolvit European Training Course in Security Policy la Geneva Centre for Security Policy, și deține un masterat de la European Institute of the University din Geneva.