Tehnologia este în continuare baza securităţii informaţionale?

Tehnologia este în continuare baza securităţii informaţionale?

1361
Bogdan Vigaru, Business Development Manager on Security, Asseco SEE România
Bogdan Vigaru, Business Development
Manager on Security, Asseco SEE România

Studiile pe tema ciber-securităţii arată o creştere per manentă a gradului de conştientizare a nevoii de securitate din partea mana gerilor executivi din companii, indiferent de mărimea acestora, reacția fiind una normală atunci când gândim că astfel de temeri cresc direct proporțional cu maturitatea proceselor organizației.

Ne aflăm așadar în situaţia în care, deşi companiile recunosc beneficiile asigurării protecţiei datelor, executivii de la nivelurile CxO depun eforturi doar în sensul incorporării problematicii securităţii în zona operaţiunilor curente, fără afectarea altor iniţiative de afaceri ale companiei. Rezultatul? Abordate într-o asemenea manieră, grijile legate de securitate limitează drastic adoptarea de concepte aliniate cu dezvoltarea tehnologică din piaţă, dar și cu nevoile tot mai crescute ale organizaţiilor, precum: cloud-computing, mobilitatea și, mai nou, evaluările analitice legate de ameninţările și atacurile informatice avansate.

„În condiţiile unei viziuni concrete asupra evoluţiei tehnologice a organizaţiilor la nivel global și local, dar mai ales particularizând aceste aspecte la propriile strategii de business, observăm o pre ocupare din ce în ce mai mare exprimată de la nivelurile de conducere către o abordare sistemică și centralizată a gestiunii riscurilor de securitate, cei mai mulţi fiind direct interesaţi de adresarea acestora pe de o parte în mod tradiţional tehnologic, dar mai ales prin extinderea procedurilor existente prin abordări noi, capabile să acopere inclusiv ameninţările avansate. Aceia care au înţeles cum se prezintă taberele de luptă din tabloul de an samblu al internetului din 2016, deja și-au aliniat strategiile în direcţia protejării resurselor de business expuse” spune Bogdan Vigaru, Business Development Manager on Security în cadrul Asseco SEE România, unul din integratorii de pe piaţa locală care pune un accent deosebit pe asigurarea securităţii datelor la nivelul clienţilor.

Mai bine de două treimi din factorii de decizie consideră problematica securităţii datelor ca pe o povară suplimentară de timp şi buget. Acesta este, poate, şi motivul pentru care mai mult de trei sferturi dintre ei consideră că sistemele IT din organizaţia lor ar ridica mai puţine probleme în viitor dacă ar proveni integral de la un singur furnizor și dacă ar fi gestionate centralizat, din console integrate, determinând astfel un trend de reducere a riscurilor. „Pentru a determina scăderea probabilităţii de producere a atacurilor informatice generice din piaţă, fiecare organizaţie ar trebui să fi rezolvat deja problema unui minim necesar pentru protecţia afacerii, fie că vorbim despre informaţii, infrastructuri, comunicaţii, dispozitive sau chiar și angajaţi. Astfel, o imagine ideală de ansamblu asupra securităţii ar trebui să conţină sisteme de protecţie la nivelul dispozitivelor endpoint, cum ar fi cele care asigură gestionarea eficientă a actualizărilor pentru acoperirea vulnerabilităţilor la care sunt expuse în special din perspectiva aplicaţiilor de sistem, de tip office şi third-party, care sunt de regulă preferatele hackerilor în atacurile informatice de tip zero-day,” spune Alexandra Duricu, Security Presales Consultant, Asseco SEE România, referindu-se la soluţiile Landesk din portofoliu. „Pe de altă parte, politicile de control al aplicaţiilor, precum și gestiunea dispozitivelor externe sau criptarea datelor reprezintă subiecte fierbinţi din categoria protecţiei la nivelul endpoint” completează ea.

Securitatea infrastructurii este în continuare un subiect de bază în construirea unui perimetru protejat în mod adecvat. Din acesta nu trebuie să lipsească sisteme cu capabilităţi de detecţie și protecţie avansată, cum ar fi sistemele NextGeneration Firewall și de prevenire a ameninţărilor avansate, cele de protecţie a aplicaţiilor web – Web Application Firewall, și mai recent cele specializate în analiză de tip antifraudă web și antifraudă mobilă. Acestea din urmă vor reprezenta un punct esenţial de control în 2016, ţinând cont de modul în care organizaţiile globale cu specific criminal se reorganizează împotriva comercianţilor online sau a instituţiilor financiare.

În ultimul an soluţiile de antifraudă web și-au dovedit eficienţa în special în cadrul instituţiilor financiare din România, unde, atacurile direcţionate începuseră să ia o amploare îngrijoratoare, iar perspectivele de pierdere financiară deveniseră alarmante. Toate sistemele de securitate clasică nu erau suficiente pentru a detecta la timp și în mod eficient aceste evenimente, așa cum arată studiile interne ale specialiștilor în securitate de la Asseco SEE România.